Περισσότερες πληροφορίες

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: KN GROUP Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: KN GROUP

ΕΤΑΙΡΟΙ: i. Στραταντωνάκης Κωνσταντίνος, ii. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Στραταντωνάκης Κωνσταντίνος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10.000 ευρώ

ΚΑΤΗΓ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ: Κεφαλαιακές

ΕΔΡΑ/ΔΙΕΥΘ. ΕΤΑΙΡΩΝ: Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 71, Αθήνα, Τ.Κ 11521

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 134612101000